User Tools

Site Tools


31-h-ng-ph-ph-c-long-la-gi

Hưng Phú là một xã thuộc huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam.

Xã Hưng Phú có diện tích 36,91 km², dân số năm 1999 là 11923 người,[1] mật độ dân số đạt 323 người/km².

Xã Hưng Phú:

Xã Hưng Phú gồm 9 Ấp:

1. Ấp Mỹ Hòa.

2. Ấp Mỹ Phú Đông.

3. Ấp Mỹ Phú Tây.

4. Ấp Mỹ Trinh.

5. Ấp Mỹ Tường 1.

6. Ấp Mỹ Tường 2.

7. Ấp Tường 2.

8. Ấp Tường 4.

9. Ấp Vĩnh Tường.

31-h-ng-ph-ph-c-long-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)