User Tools

Site Tools


31-h-ng-o-t-k-la-gi

Hưng Đạo là một xã thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

xã Hưng Đạo có diện tích 7,25 km², dân số năm 1999 là 9546 người,[1] mật độ dân số đạt 1317 người/km².

Hưng Đạo gồm 3 thôn: Xuân Nẻo (Nẹo), Ô Mễ (Mũ) và Lạc Dục (Dọc) (có thờ Dục Đức Thánh nương công chúa-Đức Thánh Mẫu). Hưng Đạo là một xã tương đối phát triển của huyện Tứ Kỳ. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, rau màu, trồng dưa. Những năm gần đây, cơ cấu chuyển dịch của xã dần theo hướng dịch vụ, nhiều người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài: Đài Loan, Nga, Tiệp... nên bộ mặt của xã đang có sự thay đổi lớn. Ngày càng nhiều những công trình lớn, những ngôi nhà khang trang được xây dựng.

Từ trong lịch sử có những vị đã đỗ tiến sĩ mà ngày nay thuộc xã Hưng Đạo: Nguyễn Ứng Triệu/Khải (1487, Xuân Nẻo), Nguyễn Huy Hựu (1826, Xuân Nẻo); Nguyễn Bỉnh Di (1514, Ô Mễ), Nguyễn Đôn Cung (Ô Mễ).

Địa danh: Vụng Chanh gần sông Thái Bình, nơi bà Thánh Nương thả 2 ông rắn thần.

31-h-ng-o-t-k-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)