User Tools

Site Tools


31-h-ng-o-la-gi

Hướng Đạo là một xã thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Xã Hướng Đạo có diện tích 12,94 km², dân số năm 1999 là 8062 người,[1] mật độ dân số đạt 623 người/km².

31-h-ng-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)