User Tools

Site Tools


31-h-ng-ng-la-gi

Háng Đồng
Địa lý
Diện tích 131,08 km²[1]
Dân số (2008)  
 Tổng cộng 2017 người[1]
 Mật độ 15 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Sơn La
Huyện Bắc Yên
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 03869[1]

Háng Đồng là một xã thuộc huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xã Háng Đồng có diện tích 131,08 km², dân số năm 2008 là 2017 người,[1] mật độ dân số đạt 15 người/km².

31-h-ng-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)