User Tools

Site Tools


31-h-ng-nam-th-nh-ph-h-ng-y-n-la-gi

Hồng Nam là một xã thuộc thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.

Xã Hồng Nam có diện tích 3,67 km², dân số năm 1999 là 3828 người,[1] mật độ dân số đạt 1043 người/km².

Xã Hồng Nam nằm dọc phía bên trong đê Sông Hồng gồm các làng: Nễ, Hà, Kỳ, Vông, Bầu, Hôm, Tiểu. Làng Vông là trung tâm hành chính xã, trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân.

Xã Hồng Nam có một số di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng như: Miếu thờ Lê Như Hổ (Thời Nhà Mạc, phòng Hàm Lưỡng quốc thượng thư) thuộc làng Vông, Chùa Nễ Châu. Hiện tại quần thể di tích Lê Như Hổ còn gồm: Lăng Lê Như Hổ, Miếu thờ, hậu cung và đình làng đã được nhân dân trong làng tôn tạo lại nhưng chỉ còn miếu thờ là giữ nguyên bản.[cần dẫn nguồn]

31-h-ng-nam-th-nh-ph-h-ng-y-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)