User Tools

Site Tools


31-h-ng-nam-h-a-an-la-gi

Hồng Nam là một xã của huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Hồng Nam có diện tích 34,7 km², dân số năm 1999 là 1.554 người.[1], mật độ dân cư đạt 44,8 người/km².

Xã Hồng Nam được chia thành các xóm: Phiêng Phía-Cốc Cam, Khuổi Sàng, Kẹm Coỏng, Khấy Tấu, Lũng Cải, Nà tổng-Nà Lình, Khuổi Linh.

Trên địa bàn xã Hồng Nam có núi Cốc Păng và núi Tốc Lăng. Hồng Nam có sông Bằng chảy qua địa bàn phái bắc, các suối trên địa bàn là khuổi Linh và Kẻm Coỏng.

Khó khăn thì nhiều, song, nói đến Hồng Nam, có lẽ hình dung đầu tiên của nhiều người là vị trí địa lý “đặc biệt” của xã. Hồng Nam cách trung tâm huyện 38 km với điều kiện đi lại không thuận lợi do chia cắt bởi địa giới hành chính Thành phố. Đơn vị hành chính thuộc Hoà An, nhưng muốn đến Hoà An phải ngược lên qua Thành phố, bất tiện cho họp hành, giải quyết các thủ tục hành chính. Nếu muốn đi chợ giao lưu trao đổi hàng hoá thì chỉ có đi chợ ở Thành phố cũng mất hơn 20 km.

Hồng Nam vẫn là một xã thuần nông với diện mạo chênh lệch hẳn so với các xã cùng là xã vùng I của Hoà An, như: Bế Triều, Hoàng Tung, Hồng Việt, Đức Long hay thị trấn Nước Hai.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
31-h-ng-nam-h-a-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)