User Tools

Site Tools


31-h-ng-n-la-gi

Hương Nê là một xã thuộc huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã Hương Nê có diện tích 23,61 km², dân số năm 1999 là 1202 người,[1] mật độ dân số đạt 51 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hương Nê có diện tích 23,54 km², dân số khoảng 1281 người, mật độ dân số đạt 54 người/km².[3] Xã có tuyến quốc lộ 279 chạy qua theo chiều đông-tây, song song với khuổi Duông. Ngoài ra, trên địa bàn Hương Nê còn có một số khe suối hợp vào khuổi Duông.

Xã Hương Nê được chia thành các thôn bản: Nà Nạc 1, Nà Nạc 2, Khuổi ổn, Nặm Dân, Phiêng Pục, Nà Càng, Cấu, Lũng Ngù, Quản, 1, 2, Nà Càng, Nặm Nầu.

31-h-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)