User Tools

Site Tools


31-h-ng-minh-h-ng-h-la-gi

Hồng Minh là một xã thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Xã Hồng Minh có diện tích 9,04 km², dân số năm 1999 là 9188 người [1] mật độ dân số đạt 1016 người/km².xã có 11 thôn: thọ phú, tân mỹ,đồng lâm, phú nha, xuân lôi, cổ trai, minh thành, minh xuyên, tịnh xuyên, tịnh thủy,đồng đào.

Làng Cổ Trai từng là khu phục kích của Lý Nam Đế và Triệu Quang Phục. Xã được thành lập năm 1977bởi 2 xã Hồng Phong & Minh Hồng. Trước khi thành lập, xã Hồng Phong gồm 5 thôn thọ phú, tân mỹ,đồng lâm, phú nha, xuân lôi. Xã Minh Hồng gồm 7 thôn cổ trai, minh thành, minh xuyên, tịnh xuyên, cổ lễ, tịnh thủy,đồng đào. Sau đó, thôn cổ lễ nhập vào thôn tịnh xuyên.

Xã có địa hình đồng bằng bằng phẳng, khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. Phía Bắc và Tây giáp xã Độc Lập. Phía Đông bắc giáp xã Minh Hòa. Phía Đông giáp xã Chí Hòa. Phía nam giáp sông Trà Lý có cầu Tịnh Xuyên bắc qua nối 2 huyện Hưng Hà và Vũ Thư.

Xã Hồng Minh là một trong 8 xã điểm nông thôn mới. Phát triển những cây lương thực thực phẩm như lúa, ngô, đỗ tương, kê và phát triển trồng dâu nuôi tằm.

  • Đình Thọ Phú: Thờ 4 vị tướng nhà Đinh có công dẹp loạn 12 sứ quân. Theo sử sách, vợ chồng ông bà Liên Công và Nguyễn Thị Phượng sinh được 4 người con là: Kiều Công - Đức Công - Đế Công và Tử Công có sức khỏe phi thường. Khi nước nhà gặp loạn 12 sứ quân. Biết Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn ở vùng núi Hoa Lư. Liên Công cùng 4 người con về Hoa Lư cùng Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn . Với tài thao lược cùng sự chiến đấu bền bỉ của quân sĩ, sau 1 năm, Đinh Bộ Lĩnh cùng cha con Liên Công đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất sơn hà. Đến năm Kỉ Sửu, Liên Công cùng 4 người con qua đời, nhân dân địa phương đã dâng tấu lên triều đình được vua phong Chứ Công, Trung Đẳng, Phúc Thần và 4 người con chức Đại vương, đồng thời cấp tiền bạc cho nhân dân lập đền thờ tại Ô Cách Khu - Thọ Duyên Trang (tức làng Thọ Phú, xã Hồng Minh ngày nay).[3]
  • Đình Cổ Trai và các đền thờ Lý Nam Đế và hoàng hậu.
  • Đình Xuân Lôi thờ Triệu Việt Vương. Ở Phú Nha có thái lăng vua Trần, là hành cung Lỗ Giang tại Hưng Hà.
31-h-ng-minh-h-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)