User Tools

Site Tools


31-h-ng-l-i-th-tr-n-la-gi

Hưng Lợi là một thị trấn thuộc huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam.

Thị trấn Hưng Lợi có diện tích 19,47 km², dân số năm 1999 là 11901 người,[1] mật độ dân số đạt 611 người/km².

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2009 điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập thị trấn thuộc các huyện: Thạnh Trị, Long Phú; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Long Phú và huyện Mỹ Xuyên để thành lập huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành chỉ rõ:

Thành lập thị trấn Hưng Lợi trên cơ sở điều chỉnh 1.947,19 ha diện tích tự nhiên và 11.901 người của xã Châu Hưng.

Thị trấn Hưng Lợi có 1.947,19 ha diện tích tự nhiên và 11.901 người.

Địa giới hành chính thị trấn Hưng Lợi: Đông giáp thị trấn Phú Lộc; Tây giáp xã Châu Hưng; Nam giáp xã Châu Hưng; Bắc giáp xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị.

Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc huyện Thạnh Trị

31-h-ng-l-i-th-tr-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)