User Tools

Site Tools


31-h-ng-i-la-gi

Hồng Đại là một xã thuộc huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Hồng Đại có diện tích 19,96 km², dân số năm 1999 là 2192 người,[1] mật độ dân số đạt 110 người/km².

Xã có vị trí:

Xã Hồng Đại có diện tích 19,96 km², dân số năm 1999 là 2.192 người.[3], mật độ dân cư đạt 109,8 người/km².

Xã Hồng Đại được chia thành các xóm: Bó Sẩng, Khưa Mạnh, Hương Lị, Kéo Nạn, Cốc Đứa, Nà Pài, Nà Suối A-B, Tà Lạc, Thua Khua, Cốc Chia.

Trên địa bàn xã Hồng Đại có một số núi như Ga Ma, Sà Lai, Lũng Lạc. Hồng Đại có tuyến đường liên huyện từ thị trấn Quảng Yên đến thị trấn Tà Lùng chạy qua.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ 245/1981/QĐ-CP
  3. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
31-h-ng-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)