User Tools

Site Tools


31-h-ng-h-ng-la-gi

Hồng Hưng là một xã thuộc huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, Việt Nam. Xã gồm 1 thị tứ và 7 thôn.

Thị tứ:

  • Thị tứ Hồng Hưng (Quán Phe).

Các thôn:

  • Cát Hậu
  • Cát Tiền
  • Hoàng Xá (làng Vàng)
  • Nhân Lý (làng Gôi dưới)
  • Phương Bằng
  • Phương Khê (làng Phe)
  • Thị Xá (làng Gôi trên)

Xã Hồng Hưng có diện tích 5,42 km², dân số năm 1999 là 6651 người,[1] mật độ dân số đạt 1227 người/km².

31-h-ng-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)