User Tools

Site Tools


31-h-ng-d-ng-la-gi

Hưng Dũng là một phường thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Phường Hưng Dũng có diện tích 5,16 km², dân số năm 2010 là 14552 người,[1] mật độ dân số đạt 2241 người/km². Phường Hưng Dũng - Diện tích: 525 ha

- Dân số: 14552 khẩu, gồm 21 khối trong đó có 19 khối dân cư: Tân Lâm, Trung Định, Đông Lâm, Tân Nam, Đông Thọ, Văn Trung, Xuân Nam, Xuân Trung, Xuân Tiến, Xuân Đông, Tân Lộc, Tân Phúc, Trung Tiến, Tân Hợp, Văn Tiến, Xuân Bắc, Trung Đông, Tân Tiến, Trung Yên. 2 khối chung cư là Tân Hợp và Trung Đô:

- Kinh tế: Phường chủ yếu phát triển về Dịch vụ - Thương mại, Buôn bán, nông nghiệp.

- Công trình: có các trường học, bệnh viện lớn: Đại học Y khoa Vinh, Đại học SPKT Vinh, Bệnh viện ĐK Nghệ An, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Cửa Đông.

- Di tích: Phường Hưng Dũng là cái nôi Cách mạng với truyền thống quê hương "Làng Đỏ". Phường có các di tích văn hóa nổi bật như: Cây Sanh chùa Nia, Nhà truyền thống (Đình Trung), Nhà thờ họ Nguyễn Sỹ, Nhà ông Nguyễn Hữu Diên, Dăm Mụ Nuôi.

31-h-ng-d-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)