User Tools

Site Tools


31-h-ng-an-qu-s-n-la-gi

Hương An
Địa lý
Diện tích 10,35 km²[1]
Dân số (2008)  
 Tổng cộng 6450 người[1]
 Mật độ 623 người/km²
Hành chính
Quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam
Tỉnh Quảng Nam
Huyện Quế Sơn
Thành lập 2008[2]
Mã hành chính 20651[1]

Hương An là một xã thuộc huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

Xã Hương An có diện tích 10,35 km², dân số năm 2008 là 6450 người,[1] mật độ dân số đạt 623 người/km².

Địa giới hành chính xã Hương An: Đông giáp xã Bình Giang (huyện Thăng Bình); Tây giáp xã Quế Cường (huyện Quế Sơn); Nam giáp xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình); Bắc giáp xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) và xã Duy Thành (huyện Duy Xuyên).

Xã Hương An là đô thị loại V trực thuộc huyện Quế Sơn theo Quyết định số 4703/QĐ-UBND ngày 29.12.2016 của UBND tỉnh Quảng Nam

31-h-ng-an-qu-s-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)