User Tools

Site Tools


31-h-m-th-ng-la-gi

Hàm Thắng là một xã thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.

Xã Hàm Thắng có diện tích 17,85 km², dân số năm 1999 là 17288 người,[1] mật độ dân số đạt 969 người/km².

Xã Hàm Thắng được chia làm bảy thôn: Kim Bình, Thắng Hiệp, Thắng Thuận, Thắng Hòa, Thắng lợi, Kim Ngọc và Ung Chiếm

Chủ yếu là Phật giáo và Công giáo trên địa bàn xã với các cơ sở thờ tự như chùa An Lạc, chùa Kim Linh, chùa Phật Nổi,... và nhà thờ Kim Ngọc.Ngoài ra còn có các tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở một số nơi.

Có nhiều trường cấp mẫu giáo và tiểu học trên địa bàn xã đáp ứng nhu cầu học tập của con em người dân trong xã. Một trường THCS và trường Trường Phổ Thông Dân tộc Nội Trú Tỉnh Bình Thuận.

Nông nghiệp là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân chủ yếu là cây thanh long,lúa,... Nhiều nhà máy, xí nghiệp cũng được xây dựng ở đây tạo thành một khu Tiểu Thủ Công nghiệp Thương mại Phan Thiết.

31-h-m-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)