User Tools

Site Tools


31-h-m-r-ng-ph-ng-la-gi

Hàm Rồng là một phường thuộc thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Phường Hàm Rồng có diện tích: 4,18 km². Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, phường Hàm Rồng có dân số 5.022 người.

Địa giới hành chính:

Cầu Hoàng Long bắc qua Sông Mã, nhìn từ địa phận phường Hàm Rồng

Thời Lê, vùng đất phường Hàm Rồng ngày nay thuộc làng Đông Sơn, tổng Thọ Hạc, huyện Đông Sơn, phủ Thiệu Thiên. Đến triều Gia Long, phủ Thiệu Thiên được đổi làm phủ Thiệu Hóa.[2].

Sau Cách mạng Tháng Tám (1945), làng Đông Sơn thuộc xã Nam Sơn Thọ, huyện Đông Sơn (tên gọi xã Nam Sơn Thọ ghép từ tên các làng: Nam Ngạn, Đông Sơn, Thọ Hạc). Sau Cải cách ruộng đất (1953), xã Nam Sơn Thọ được chia thành xã Đông Thọ và xã Đông Giang, làng Đông Sơn cùng với làng Nam Ngạn thuộc xã Đông Giang, huyện Đông Sơn.

Ngày 16/3/1963, theo Quyết định số 30/CP của Hội đồng chính phủ, xã Đông Giang cùng với xóm núi Hoằng Long (Hoằng Hóa) được sáp nhập vào thị xã Thanh Hóa.[2]

Năm 1964, thành lập tiểu khu Hàm Rồng trực thuộc thị xã Thanh Hóa.[2]

Tháng 8/1981, tiểu khu Hàm Rồng chuyển thành phường Hàm Rồng (Quyết định số 511-TC/UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Hiện nay phường Hàm Rồng gồm có làng Đông Sơn, xóm Đông Quang (tách ra từ làng Đông Sơn) và các phố: Hàm Long 1, Hàm Long 2, Tân Long 1, Tân Long 2, Thanh Long, Hương Long.[2]

  • Di chỉ khảo cổ học Đông Sơn, thuộc làng Đông Sơn.[2]
  • Khu di tích lịch sử thắng cảnh Hàm Rồng, gồm cầu Hàm Rồng, đồi Quyết Thắng (đồi C1 và đồi C4), hang Mắt Rồng).[2]
  • Đền thờ Chàng Út đại vương, con Lê Uy, thuộc làng Đông Sơn..
  • Mộ Tam Thai: Mộ cổ nằm giữa hai dãy núi đá Đông Sơn và núi Đất, sát bờ sông Mã. Gồm 3 ngôi mộ, xây gạch cuốn màu đỏ, đã cải táng. Hiện vật có đồ đồng như: đèn đĩa, lọ hoa, gương, kiếm đồng vỏ sắt, tiền Ngũ Thù; đồ sắc có câu liệm, nội; một số đồ gốm. Niên đại khoảng cuối Hán đến Lục Triều.
.
31-h-m-r-ng-ph-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)