User Tools

Site Tools


31-h-la-gi

Hộ Độ là một xã thuộc huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.

Xã Hộ Độ có diện tích 6,4 km², dân số năm 1999 là 7152 người,[1] mật độ dân số đạt 1118 người/km².

  • Bắc giáp Mai Phụ, Thạch Mỹ;
  • Đông giáp Thạch Đỉnh, Thạch Bàn;
  • Nam giáp Thạch Hạ;
  • Tây giáp Thạch Sơn.
  • Trước năm 1976 xã có tên là Thạch Nam thuộc huyên Thạch Hà
  • Năm 2007 Thành lập huyện Lộc Hà, Hộ Độ chuyển từ huyện Thạch Hà sang Lộc Hà [2]
  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ “Nghị định 20/2007/NĐ-CP VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, HUYỆN; THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HÀ TĨNH; THÀNH LẬP HUYỆN LỘC HÀ, TỈNH HÀ TĨNH”. 
31-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)