User Tools

Site Tools


31-h-i-xu-n-la-gi

Trên địa bàn xã dọc theo tuyến Sông Ba Rày có 2 chợ lớn và 2 chợ nhỏ

Tính từ đầu sông Ba Rày Ngã 3 Sông Ba Rày và 1 Nhánh của sông Cửu Long (Tên địa phương thường gọi là Sông Cái), Chợ Ba Rày, đi tiến vào trong là chợ Lò Gạch (Lò Gạch Cũ hiện nay không còn nữa), Tiến vào tiếp là chợ Bà Gòn 1 (Bà Gòn cũ), tiếp đến là chợ Bà Gòn 2 (Chợ này buôn bán sung túc nhất khu vực hàng hóa bán đa dạng)

Về Cây trồng tại xã: Xã Hội Xuân là xã trồng cây lâu năm như Nhãn Long năm 1988 , Nhãn Huế Năm 2000, Măng Cụt Năm 1988, Sầu Riêng Năm 1988 - 2018... Cây kinh tế cao nhất, Mít Thái Năm 2010 - 2018 ...., (Năm ở đây là đánh dấu năm hưng thịnh nhất của loài cây, thực tế những cây này vẫn còn đang trồng trên địa bàn.)

Hội Xuân là một xã thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

Xã Hội Xuân có diện tích 11,74 km², dân số năm 1999 là 8958 người,[1] mật độ dân số đạt 763 người/km².

Xã Hội Xuân có 10 Ấp là Hội Nhơn, Hội Lễ, Hội Nghĩa, Hội Trí, Hội Tín, Xuân Sắc, Xuân Hòa, Xuân Điền, Xuân Kiểng, Xuân Quang.

31-h-i-xu-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)