User Tools

Site Tools


31-h-i-xu-n-h-i-l-ng-la-gi

Hải Xuân là một xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Hải Xuân có diện tích 8,28 km², dân số năm 1999 là 4577 người,[1] mật độ dân số đạt 553 người/km².

Xã Hải Xuân có 5 làng là: Trà Lộc, Trà Trì, Duân Kinh, Phú Xuân và La Duy.Trong đó làng Phú Xuân là làng nhỏ nhất và có nguồn gốc từ cố đô Huế.Làng Trà Lộc là đất hiếu học với dòng họ Lê nổi tiếng nhất cả nước, đồng thời nơi đây có Khu du lịch sinh thái Trằm Trà Lộc[2] tuyệt đẹp, thu hút khách du lịch bốn phương

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng

31-h-i-xu-n-h-i-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)