User Tools

Site Tools


31-h-i-th-nh-h-i-l-ng-la-gi

Hải Thành là một xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Xã nằm bên bờ sông Cựu Vĩnh Định, cách trung tâm huyện khoảng 6 km, cách thành phố Huế về phía bắc khoảng 55 km, cách thành phố Đông Hà 28 km về phía nam và thị xã Quảng Trị khoảng 16 km về phía nam.

Xã Hải Thành có diện tích 5,19 km², dân số năm 1999 là 2.450 người,[1] mật độ dân số đạt 472 người/km². Toàn xã có 3 làng là Trung Đơn, Phước Điền và Kim Sanh.

Xuất hiện trên bản đồ nhà Nguyễn khoảng đầu thế kỷ 19, hiện nay Hải Thành còn lưu giữ một vài truyền thống như lễ cúng thần hoàng, lễ chạp mã làng, chạp mã họ, lễ đua ghe...Trong 3 làng chỉ có 02 làng có ruộng là Trung Đơn và Phước Điền và chỉ có 02 làng này đến nay vẫn còn tồn tại quan niệm "tứ tộc: tiền khai canh - hậu khai khẩn", làng Trung Đơn thường gọi là: Hồ - Phan - Hoàng - Lý, còn làng Phước Điền gọi là Dương - Vương - Ngô - Huỳnh.

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng

31-h-i-th-nh-h-i-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)