User Tools

Site Tools


31-h-i-ph-h-i-h-u-la-gi

Hải Phú là một xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam.

Xã Hải Phú có diện tích 7,4 km², dân số năm 1999 là 8952 người,[1] mật độ dân số đạt 1210 người/km².

Hải Phú gồm 17 xóm,chia thành 3 thôn là Thượng Trại, Quỳnh Phương, Hồng Tiến

Nhân dân theo hai tôn giáo chính là Phật giáo và Thiên chúa giáo, với 1 chùa là chùa Thượng Trại, 2 đền là đền mẫu Quỳnh Phương và đền trần,3 nhà thờ Là Trung Hoà,An Tôn,và trái tim chúa. Đặc biệt có di tích đền Mẫu Quỳnh Phương Là một di tích lịch sử lâu đời tương chuyền từ đời vua Lê kính Tông (1601_1619) đầu thế kỉ 17. Gắn liền với công cuộc khai hoang lập ấp của nhân dân Hải Phú nói riêng và Hải Hậu nói chung,Tuy là ngôi đền có giá trị về văn hoá kiến trúc nhưng qua hai cuộc kháng chiến, ngôi đền bị phá huỷ và các di vật bị thất lạc gần hết. Hiện nay cán bộ và nhân dân địa phương đang dần phục hồi lại nguyên trạng ngôi đền,để phục vụ cho nhu cầu tín nguỡng của nhân dân địa phương trong và ngoài huyện

Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp,chăn nuôi gia súc và trồng cấy hoa màu

31-h-i-ph-h-i-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)