User Tools

Site Tools


31-h-i-nh-la-gi

Hải Đình là một phường thuộc thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Phường Hải Đình là một trong những phường trung tâm của thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình. Phường được thành lập ngày 04/8/1992 theo quyết định của Ban tổ chức Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Vị trí địa lý: phía Bắc giáp phường Đồng Mỹ, phía Đông giáp sông Nhật Lệ, phía Nam giáp phường Phú Hải, phía Tây, Tây Bắc giáp phường Đức Ninh Đông và phường Đồng Phú. Phường Hải Đình có diện tích 1,37 km², dân số năm 1999 là 2977 người,[1] mật độ dân số đạt 2205 người/km².

31-h-i-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)