User Tools

Site Tools


31-h-i-ngh-a-la-gi

Hội Nghĩa là một xã thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Xã có diện tích 17,34 km², dân số năm 1999 là 4074 người,[1] mật độ dân số đạt 235 người/km².

Xã Hội Nghĩa: Phía bắc giáp với các xã Bình Mỹ, Tân Lập Phía nam giáp với các xã Tân Hiệp Phía đông giáp với phường Uyên Hưng Phía tây giáp với xã Bình Mỹ

31-h-i-ngh-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)