User Tools

Site Tools


31-h-i-long-h-i-h-u-la-gi

Hải Long là một xã thuộc huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, Việt Nam. Thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Giáp với Hải Sơn, Hải Phương, Hải Anh, Hải Trung và Hải Đường. Là một xã thuần nông thu nhập chủ yếu dựa vào nông nghiệp và không có ngành nghề riêng

Xã Hải Long có diện tích 5,89 km², dân số năm 1999 là 7279 người,[1] mật độ dân số đạt 1236 người/km².

Đến năm 2015 xã vẫn là dựa vào chủ yếu nông nghiệp, đường liên thôn xóm do người dân tự đóng góp,

Cán bộ xã quản lý tầng lớp năm 2014 - 2015 thuộc yếu kém không hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp, người già, và giáo dục.

31-h-i-long-h-i-h-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)