User Tools

Site Tools


31-h-i-l-la-gi

Hải Lệ là một xã thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam, trước đây từng thuộc huyện Triệu Hải. Năm 1990, Hải Lệ thuộc huyện Hải Lăng, và đến 19/3/2008 là xã thuộc thị xã quảng trị theo quyết định của chính phủ Việt Nam.

Xã có diện tích 65,77 km², dân số năm 2008 là 4.181 người,[1] mật độ dân số đạt 64 người/km².

Xã gồm 6 thôn: Tân Mỹ, Như Lệ, Tích Tường, Phước Môn, Tân Lệ, Tân Lập.

31-h-i-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)