User Tools

Site Tools


31-h-i-d-ng-h-i-l-ng-la-gi

Hải Dương là một xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. bao gồm 5 thôn là Kim Giao, Diên Khánh, Đông Dương, An Nhơn, Xuân Viên. là 1 xã thuộc vùng trũng của huyện Hải Lăng.

Xã Hải Dương có diện tích 24,15 km², dân số năm 1999 là 4779 người,[1] mật độ dân số đạt 198 người/km².

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng

31-h-i-d-ng-h-i-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)