User Tools

Site Tools


31-h-i-b-nh-la-gi

Hải Bình là một xã thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hải Bình có diện tích 3,9 km², dân số năm 1999 là 10652 người,[1] mật độ dân số đạt 2731 người/km².

Hải Bình là xã phía đông của huyện Tĩnh Gia giáp Biển Đông vùng Vịnh Bắc Bộ. Phía Đông giáp sông Lạch Bạng và 1 phần Cửa Lạch Bạng. Phía Nam giáp với đảo Ngọc,Nghi Sơn. Tập tin:Screenshot 20180909-100000 YouTube.jpg " Hải Bình nhìn từ trên cao về phía Đông" Hải Bình có 8 thôn: Liên Thịnh, Liên Hưng, Liên Đình, Nam Hải, Tân Hải, Tân Vinh, Đoan Hùng, Tiền Phong. Là các tên gọi mới. Các cụ ở Hải Bình vẫn dùng các tên gọi ngày xưa như Khả La(Đoan Hùng),Du Độ (Tiền Phong),Như Đình Như Áng là Làng Như ( Liên Đình), Làng Ngoại( Liên Thịnh).

31-h-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)