User Tools

Site Tools


31-h-i-an-t-nh-gia-la-gi

Hải An là một xã thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Xã Hải An có diện tích 6,28 km², dân số năm 1999 là 5460 người,[1] mật độ dân số đạt 869 người/km².

Xã Hải An phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây là xã Ngọc Lĩnh, Tây Bắc là xã Triêu Dương, phía Bắc giáp xã Hải Ninh, phía Nam là xã Tân Dân.[cần dẫn nguồn]

Địa bàn xã có tuyến đường QL1 đi qua tính từ km²8 đến km30, có đường bờ biển dài, rộng thuận lợi cho phát triển du lịch bãi tắm.[cần dẫn nguồn]

Xã có 5 thôn, là Thôn 1 (làng Phong Thái), Thôn 2, Thôn 3, Thôn 4 và Thôn 5.[cần dẫn nguồn]

Hải An có các trường:

31-h-i-an-t-nh-gia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)