User Tools

Site Tools


31-h-i-an-h-i-l-ng-la-gi

Hải An là một xã thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam.

Xã Hải An có diện tích 11,66 km², dân số năm 1999 là 4291 người,[1] mật độ dân số đạt 368 người/km².Hải An là xã nằm ở phía Đông huyện Hải Lăng, phía Bắc giáp xã Triệu Lăng(Triệu Phong), phía Nam giáp xã Hải Khê, phía Tây giáp xã Hải Ba và xã Hải Quế, phía Đông giáp Biển Đông.

Lúc mới thành lập Hải An là một xã có nền kinh tế nghèo. Nhưng đến nay Hải An đang phát triển mạnh trên địa bàn huyện Hải Lăng với ngành kinh tế biển.

Dự án: Cảng Mỹ Thủy sẽ được xây dựng tại Mỹ Thủy với kinh phí là 150USD sẽ tao dựng được việc làm cho khoảng 1000 người.

Hải An có Bãi tắm Mỹ Thủy với bãi cát trắng trãi dài, dòng nước trong xanh hằng năm thu hút hơn 6000 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Xã có làng nghề nước mắm truyền thống Mỹ Thủy được Tỉnh Quảng Trị cấp bằng làng nghề truyền thống vào năm 2014.

Xã Hải An gồm 3 Làng: Mỹ Thủy, Tân An, Hải An, Hải Lăng, Thuận Đầu.

Được chia làm 4 thôn: Mỹ Thủy, Đông Tân An, Tây Tân An, Thuận Đầu.

  • Giao thông: Xã Hải An có tuyến đường Hải Khê - Cửa Việt chạy qua

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Hải Lăng

31-h-i-an-h-i-l-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)