User Tools

Site Tools


31-h-hi-u-la-gi

Hà Hiệu là một xã thuộc huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam.

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Phúc Lộc.
  • Đông giáp xã Cốc Đán cùng xã Trung Hòa và thị trấn Nà Phặc của huyện Ngân Sơn.
  • Nam giáp xã Chu Hương.
  • Tây giáp xã Yến Dương, xã Phúc Lộc.

Xã Hà Hiệu có diện tích 39,98 km², dân số năm 1999 là 2675 người,[1] mật độ dân số đạt 67 người/km².

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ, xã Hà Hiệu có diện tích 39,39 km², dân số khoảng 2922 người, mật độ dân số đạt 74,2 người/km².[3] Xã có quốc lộ 279 chạy qua và là điểm đầu của tuyến tỉnh lộ 212 nối sang huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Xã có sông Hà Hiệu cùng các phụ lưu hợp thành như suối Bản Hòa, khuổi Duồng, khuổi Liên, suối Tà Cáp... chảy qua.

Xã Hà Hiệu được chia thành các thôn bản: Nà Hin, Nà Mèo, Vằng Kè, Cốc Lùng, Chợ Giải, Nà Ma, Cốc Lót, Khuổi Mản, Thôm Lạnh, Nà Vài, Mới, Đông Đăm, Lủng Cháng, Nà Dài.

31-h-hi-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)