User Tools

Site Tools


31-h-ch-u-h-trung-la-gi

Hà Châu là một xã thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam.

Xã Hà Châu có diện tích 6,5 km², dân số năm 1999 là 5376 người,[1] mật độ dân số đạt 827 người/km².

Hà Châu là quê hương của danh tướng Trình Minh thế kỷ X, có công giúp Đinh Bộ Lĩnh đánh dẹp loạn 12 sứ quân.

Hà Châu là một vùng nông thôn nông nghiệp thuần túy. Con người nơi đây rất thân thiện và mến khách. Hoạt động du lịch nơi đây vẫn chưa phát triển. Dự tính vào năm 2019, nơi đây sẽ phát triển tiềm năng về du lịch nông thôn. Với ưu thế địa hình, khí hậu va nhiều yếu tố khác, Hà Châu sẽ sớm trở thành điểm du lịch mới.

31-h-ch-u-h-trung-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)