User Tools

Site Tools


31-h-a-xu-n-c-m-l-la-gi

Hòa Xuân là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường được thành lập năm 2005 trên cơ sở xã Hòa Xuân và được chuyển từ huyện Hòa Vang về quận Cẩm Lệ mới thành lập.[2]

Phường có diện tích 9,9 km², dân số năm 2005 là 12605 người,[1] mật độ dân số đạt 1273 người/km².

31-h-a-xu-n-c-m-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)