User Tools

Site Tools


31-h-a-x-la-gi

Hòa Xá là một xã thuộc huyện ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Xã Hòa Xá có diện tích 2,2 km², dân số năm 1999 là 4142 người,[1] mật độ dân số đạt 1883 người/km². Hòa xá là quê hương của phong trào chiếc gậy Trường sơn đã được đi vào trong lời bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên được sáng tác khi ông tới thăm nơi này trong những năm miền bắc hừng hực khí thế kháng chiến, đây cũng là nơi đại tướng Văn Tiến Dũng thời kì trước cách mạng nương nhờ và hoạt động dưới vỏ bọc một nhà sư. [cần dẫn nguồn]

31-h-a-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)