User Tools

Site Tools


31-h-a-vinh-la-gi

Hòa Vinh là thị trấn huyện lỵ của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Thị trấn có diện tích 8,87 km², dân số năm 2013 là 14.167 người[1], mật độ dân số đạt 1.597 người/km².

Vị trí địa lý thị trấn Hòa Vinh:

Thị Trấn Hòa Vinh gồm 5 khu phố:

  • Khu Phố 1
  • Khu Phố 2
  • Khu Phố 3
  • Khu Phố 4
  • Khu Phố 5
31-h-a-vinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)