User Tools

Site Tools


31-h-a-tr-la-gi

Hòa Trị là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Trị có diện tích 15,98 km², dân số năm 1999 là 18269 người,[1] mật độ dân số đạt 1143 người/km².

Xã Hòa Trị gồm các thôn: Phụng Tường 1, Phụng Tường 2, Qui Hậu, Phước Khánh và Long Phụng.

31-h-a-tr-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)