User Tools

Site Tools


31-h-a-thu-n-t-y-la-gi

Hoà Thuận Tây là một phường thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Thuận Tây được thành lập năm 2005 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của phường Hòa Thuận.[2]

Phường Hoà Thuận Tây có diện tích 8,33 km², dân số năm 2005 là 12652 người,[1] mật độ dân số đạt 1519 người/km².

Sân bay Đà Nẵng chiếm phần lớn diện tích của phường.

31-h-a-thu-n-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)