User Tools

Site Tools


31-h-a-thu-n-ch-u-th-nh-tr-vinh-la-gi

Hòa Thuận là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

Xã Hòa Thuận có diện tích 29,88 km², dân số năm 1999 là 10050 người,[1] mật độ dân số đạt 336 người/km².

Xã Hòa Thuận hiện có 1 trường tiểu học, 1 trường THCS

- Trung học cơ sở Hòa Thuận

- Trường tiểu học Hòa Thuận A

31-h-a-thu-n-ch-u-th-nh-tr-vinh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)