User Tools

Site Tools


31-h-a-th-nh-ng-h-a-la-gi

Hòa Thành là một xã thuộc huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Thành có diện tích 15,96 km², dân số năm 1999 là 15346 người,[1] mật độ dân số đạt 962 người/km².

Địa giới: phía tây giáp thôn Phú Nông(xã Hòa Bình I, huyện Tây Hòa), bắc và đông giáp thành phố Tuy Hòa, nam giáp xã Hòa Tân. Gồm các thôn:

  • Thôn Phước Bình Nam (Vùng Nam NgoBản mẫu:Ghkkài, Vùng Nhơn)
  • Thôn Phước Bình Bắc (Vùng Nam Trong, Vùng Trung, Vùng Bắc)
  • Thôn Lộc Đông
  • Thôn Phước Lộc 1
  • Thôn Phước Lộc 2
  • Thôn Phú Lễ

Xã hòa Thành gồm 2 hợp tác xã:

  • Hợp tác xã Hòa Thành Đông
  • Hợp tác xã Hòa Thành Tây

Bản mẫu:Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Đông Hoà

31-h-a-th-nh-ng-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)