User Tools

Site Tools


31-h-a-th-ng-ph-h-a-la-gi

Hòa Thắng là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Thắng có diện tích 16,6 km², dân số năm 1999 là 17585 người,[1] mật độ dân số đạt 1059 người/km².

Xã Hòa Thắng gồm các thôn: Phong Niên, Phú Lộc, Mỹ Thành, Mỹ Hòa và Đông Lộc

31-h-a-th-ng-ph-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)