User Tools

Site Tools


31-h-a-t-nh-mang-th-t-la-gi

Hòa Tịnh là một xã thuộc huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã Hòa Tịnh có diện tích 11,01 km², dân số năm 1999 là 7884 người,[1] mật độ dân số đạt 716 người/km².

Xã Hòa Tịnh gồm 8 ấp: Bình Tịnh, Bình Tịnh A, Bình Tịnh B, Vườn Cò, Bình Hòa 1, Bình Hòa 2, Thiềng Long 1, Thiềng Long 2. Xã có ranh giới với các xã (thị trấn): Thị trấn Long Hồ (huyện Long Hồ), xã Long Mỹ, xã Mỹ An, xã Nhơn Phú, xã Bình Phước.

31-h-a-t-nh-mang-th-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)