User Tools

Site Tools


31-h-a-t-n-t-y-la-gi

Hòa Tân Tây là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Tân Tây có diện tích 16,31 km², dân số năm 1999 là 8360 người,[1] mật độ dân số đạt 513 người/km².

Xã Hòa Tân Tây có các thôn Hội Cư, Phú Khánh và Xuân Thạnh.

31-h-a-t-n-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)