User Tools

Site Tools


31-h-a-s-n-nh-h-ng-la-gi

Hòa Sơn có thể là một trong các địa danh Việt Nam sau:

  • Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.
  • Xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.
31-h-a-s-n-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)