User Tools

Site Tools


31-h-a-quang-nam-la-gi

Hoà Quang Nam là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hoà Quang Nam có diện tích 36,75 km², dân số năm 2003 là 11584 người,[1] mật độ dân số đạt 315 người/km².

Xã Hòa Quang Nam gồm các thôn: Đại Bình, Đại Phú, Mậu Lâm Nam, Nho Lâm, Quang Hưng và Phú Thạnh.

31-h-a-quang-nam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)