User Tools

Site Tools


31-h-a-phong-t-y-h-a-la-gi

Hòa Phong là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Phong có diện tích 13,89 km², dân số năm 1999 là 11249 người,[1] mật độ dân số đạt 810 người/km².

Xã Hòa Phong có các thôn:Phước Thành Nam, Phước Thành Đông, Mỹ Thạnh Đông 1, Mỹ Thạnh Đông 2, Mỹ Thạnh Nam, Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Trung 1 và Mỹ Thạnh Trung 2.

31-h-a-phong-t-y-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)