User Tools

Site Tools


31-h-a-ph-t-y-h-a-la-gi

Hòa Phú là một xã thuộc huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Phú có diện tích 38,14 km², dân số năm 1999 là 8815 người,[1] mật độ dân số đạt 231 người/km².

Xã Hòa Phú gồm các thôn: Lương Phước, Tân Mỹ, Thạch Bàn, Liên Thạch và Lạc Mỹ.

31-h-a-ph-t-y-h-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)