User Tools

Site Tools


31-h-a-ph-t-c-m-l-la-gi

Hoà Phát là một phường thuộc quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Phường Hòa Phát được thành lập năm 2005 trên cơ sở phần còn lại của xã Hòa Phát sau khi tách một phần diện tích và dân số của xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang để thành lập phường Hòa An.[2]

Phường Hoà Phát có diện tích 5,38 km², dân số năm 2005 là 9261 người,[1] mật độ dân số đạt 1721 người/km².

31-h-a-ph-t-c-m-l-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)