User Tools

Site Tools


31-h-a-ph-long-h-la-gi

Hòa Phú là một xã thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam.

Xã Hòa Phú có diện tích 13,03 km², dân số năm 1999 là 7718 người,[1] mật độ dân số đạt 592 người/km².

Các Ấp trực thuộc xã Hoà Phú:

  1. Phước Lộc
  2. Lộc Hưng
  3. Thạnh Hưng
  4. Phước Hoà
  5. Hoà Hưng
  6. Phú Hưng
  7. Thạnh Phú
31-h-a-ph-long-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)