User Tools

Site Tools


31-h-a-ph-h-a-vang-la-gi

Hoà Phú là một xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Xã Hòa Phú được thành lập năm 1981 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hòa Phong.[2]

Xã Hoà Phú có diện tích 90,05 km², dân số năm 1999 là 3942 người,[1] mật độ dân số đạt 44 người/km².

31-h-a-ph-h-a-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)