User Tools

Site Tools


31-h-a-ninh-h-a-vang-la-gi

Hòa Ninh là một xã thuộc huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Xã Hòa Ninh được thành lập năm 1981 trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Hòa Sơn.[2]

Xã Hoà Ninh có diện tích 105,2 km², dân số năm 1999 là 3924 người,[1] mật độ dân số đạt 37 người/km².

31-h-a-ninh-h-a-vang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)