User Tools

Site Tools


31-h-a-nh-t-y-la-gi

Hòa Định Tây là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Định Tây có diện tích 42,13 km², dân số năm 1999 là 7955 người,[1] mật độ dân số đạt 189 người/km².

Xã Hòa Định Tây gồm các thôn: Phú Sen Đông, Phú Sen Tây và Cẩm Thạch

31-h-a-nh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)