User Tools

Site Tools


31-h-a-nh-ng-la-gi

Hòa Định Đông là một xã thuộc huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

Xã Hòa Định Đông có diện tích 12,02 km², dân số năm 2007 là 5136 người,[1] mật độ dân số đạt 427 người/km².

Xã Hòa Định Đông gồm các thôn: Định Thành, Định Thái.

31-h-a-nh-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)